نشاط الكودينج ماراثون

نظم نادي ACM نشاط مصغر عن نشاط الكودينج ماراثون هدف هذا النشاط تحفيز وتشجيع وادخال المبرجين الجدد جو مسابقات ACM العالمية....

Read more...

Princess Sumaya University for Technology

Deanship of Student Affairs

  • There are no news.
  • There are no events.
  • There are no announcements.